Detta genom att arbeta förebyggande och ge rökarna nya förutsättningar för att hantera fimparna på ett korrekt sätt, att förbruka cigaretten rätt. Cigaretthantering och fimphantering hör ihop, det senare kan inte längre "kastas" över på skattebetalarna! 

Problemet med fimpar:

ExternalVideoWidget


 

Bakgrundsfakta: fimpnedskräpning

Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytningstid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. Kemiskt och estetiskt såväl som ekonomiskt är fimpnedskräpningen ett dåtida, ett nutida och ett framtida problem.

Lösningsförslag handlar ofta om restriktioner, ökade investeringar i renhållning eller tillgänglighet. Men en skräpig miljö behöver inte fler skräpinsamlare och botskrivare, utan färre nedskräpare...

 

Rökare är inte "per automatik" mer benägna att skräpa ner än icke-rökare

Cigaretten är en liten produkt som konsumeras högfrekvent och utomhus i största utsträckning, förbrukningen sker på cirka 5 minuter. Detta ihop med glödande, rykande och illaluktande egenskaper gör fimpen tacksam att kasta på marken. Att fimpen utgör mellan 60-65 procent av den totala mängden skräp, när 12-14 procent av Sveriges befolkning röker, talar sitt tydliga språk.

Med sin form och storlek undgår fimparna renhållningsmaskiner i högre grad än annat skräp. Mängden fimpar ökar i förhållande om inte investeringar görs i det manuella renhållningsarbetet, vilket ökar kostnaderna ytterligare. En skräpig miljö föder i sin tur fler nedskräpare inom alla samhällsgrupper.

För att uppnå en förbättring ligger ansvaret och möjligheten framförallt hos rökarna själva. Precis som fimpen idag underlättar nedskräpning, och är synonymt med skräp, kan kanske samma föremål associeras med en mer korrekt hantering?!

För skräp finns egentligen inte, det är endast ett mått på våra preferenser. Så vad händer om en färdigrökt cigarett är en lottsedel? 

Läs mer under Koncept.

Kontakta oss för ytterligare information.


 

LitterLott märker fimparna och minskar nedskräpningen genom att omvandla fimparna till lotter och dela ut en pant slumpmässigt.


 

Webbplatskarta: