Mobil askkopp: LitterPress

En vanlig askkopp med unika egenskaper...

  • Komprimerar, släcker, märker och förvarar fimpar
  • Via ett pressmoment inpräntas *8 st valfria siffror i filterplasten, vilken erhåller en plastisk deformation
  • Utformad för en enkel, skonsam och effektiv användning
  • Tillslutningen hindrar aska och lukt från att interferera med omgivningen

 

* För att fimpen ska gå att spåra, och för att en utbetalning ska kunna verkställas via Swish, måste denna märkas med ett svenskregistrerat mobilnummer. Samtliga mobilnummer i Sverige startar med siffrorna 07, varvid de resterande 8 är de användaren själv ställer in EN gång innan FÖRSTA användning.

* Pressdelen utgörs av 8 st små cylindrar, var och en med siffrorna 0-9. Dessa stansar ut ett relieftryck i filterplasten, vilket blir blir inpräntat när produkten försluts.

  

Kapacitet: 7-9 cigarettfimpar

Material: Flamsäker plast, aluminium

 

- Är du intresserad av produkten som återförsäljare? Kontakta oss för mer information.

- Är du intresserad av att beställa produkten för privat bruk? Snart kan du besöka vår onlinebutik, där kan du även hitta andra produkter kopplade till LitterLott.