Tillsammans är vi starka

Chansen att påverka ökar i takt med att fler ansluter sig till projektet. Dels handlar det om att minska nedskräpningen och dels står vi inför utmaningen att få igång en debatt som står i proportion till vad fimparna ställer till med...

Privatpersoner, politiker och företag kan tillsammans agera. Om var och en gör det som de är bäst på inom respektive område kan vi uppnå en vinn-vinn situation.   

Vinyldekaler att fästa på LitterBox

 Vinyldekaler att fästa på de stationära askkopparna

Kommuner:

Sveriges kommuner drabbas hårt av fimpnedskräpningen. I kommunerna bor skattebetalarna, de står för kostnaderna. På flera håll handlar det varje år om mångmiljonbelopp endast för att plocka upp skräpet. Sedan tillkommer kemiska, estetiska och hälsomässiga kostnader och belastningar. 

Kommuner uppmanas att sätta upp LitterLotts stationära askkoppar LitterBox på platser där fimpnedskräpningen är frekvent, eller alternativt installera en urskiljningsfunktion invändigt befintliga askkoppar. Dessa ska sedan ingå i utlottningsprocessen, se Koncept.

 

Sponsorer:

Lokala företag inom respektive kommun välkomnas att vara med och sponsra projektet. Reklamplats erbjuds på produkterna och på hemsidan. Företagen visar att de är med och stödjer en ansvarsfull skräphantering, ett nytänk för andra kommuner och företag att ta efter. Gemensamt arbetar vi för kommunens bästa! 

 

Butiker, Restauranger & Institutioner:

Privata aktörer, inom exempelvis handels- och restaurangbranschen, får gärna sätta upp de stationära askkopparna utanför sina verksamheter. Ett utmärkt sätt att ta ansvar för nedskräpningen, att driva kampen mot fimparna framåt, och samtidigt uppnå en renare och trevligare närmiljö.

Var och en driver sin egen del av LitterLott, med incitament kopplade till aktuell verksamhet. En bowlinghall kan erbjuda frispel, en klädaffär ett presentkort, en restaurang ett medlemskort, en pub ett menyerbjudande och så vidare.

(Detta betyder att en butik kan sätta upp en stationär askkopp och köra konceptet på egen hand.)

Detta skulle medföra att var och en av dessa uppsatta askkoppar innebär en stående chans till uppföljning vid inlämning. I en kommun där projektet bedrivs på kommunal nivå "deltar" inlämnaren automatiskt i två parallella utlottningar för varje sådan askkopp som används (* askkoppen är alltid central i var och en av dessa verksamheters engagemang medan chansen finns att samma askkopp blir framlottad i LitterLott, den övergripande utlottningen bland samtliga). I det omvända fallet kan det vara en katalysator för kommunpolitiker att agera.

När det existerar ett bestämt antal askkoppar inom en och samma kommun startar den övergripande utlottningen, oavsett kommunalt deltagande.

Förslag på upplägg: En butik eller restaurang väljer att sätta upp en stationär askkopp utanför sin verksamhet. Denna sköter underhåll och tömning av askkoppen och erbjuder kontinuerligt ett incitament enligt konceptet LitterLott och produkternas funktioner.

Verksamheten kan stoltsera med att man antar utmaningen i att rökarna hellre tar hand om sina fimpar än att kasta dem på marken. Bedrivs dessutom en försäljning av de mobila askkopparna säljer man på kommission. Hos rena återförsäljare kan avtalen se annorlunda ut, se nedan.

 

Föreningar, Stiftelser & Organisationer:

Det finns åtskilliga så kallade eldsjälar som verkar för en minskad nedskräpning i allmänhet. Det finns andra som vill göra mer än vad de gör idag. Föreningar och organisationer kan göra gemensam sak och samarbeta för en allmän upplysning och riktad aktion för ett samhälle skonat från fimpbeklädda trottoarer och parker.

I ett samarbete med olika välgörenhetsorganisationer kan det bli aktuellt med en matchande märkning av fimparna mot en specifik verksamhet. Till exempel kan en märkning av filterplasten med sifferföljden 00000000 innebära att ett litet bestämt belopp oavkortat går till Bris, medan 11111111 betyder att inlämnaren tilldelar sin utdelning till Barncancerfonden.

 

Återförsäljare:

Bensinstationer, prylbutiker, tobaks- och livsmedelsaffärer med flera är aktuella som rena återförsäljare av den mobila askkoppen. Samtliga andra aktörer, som enligt tidigare resonemang installerar en stationär askkopp, är välkomna att sälja LitterPress på kommission.

- En försäljning kan förslagsvis innebära att en andel går tillbaka till verksamheter inom den kommun där produkten införskaffas. Det kan vara inom skola, vård och renhållning eller till ungdomsaktiviteter.

 - För den stationära askkoppen handlar det om betydligt mindre kvantiteter, där sker kontakten direkt mellan företaget LitterLott och respektive samarbetspartner.

Funderar Du på att vara med i detta eller undrar vilken roll Din kommun eller verksamhet kan ha i projektet så tveka inte att Kontakta oss.