Produkter

Prototyper av askkopparna:

Bildförklaringar: 

1:2 Fyra stycken inlopp är placerade i toppen av den stationära askkoppen. Hålens placering och dimensionering, tillsammans med formgivningen av askkoppen, ska dels skydda innehållet från att interferera med nederbörd och dels hindra inlämnandet av annat skräp än fimpar.

1:3 "V"-formad baksida möjliggör en gynnsam och smidig montering på stolpar och rör av varierad tjocklek. Ett metallband träs igenom hålen i plattan baktill och sedan runt det rör, räcke eller stolpe som ska användas för upphängning.

2:2 Lucka i botten av den stationära askkoppen. Utformning av främre underdelen av luckan är anpassad för att fästa kassars ena handtag. Detta ska underlätta tömningsmomentet.

3:1 Komponenterna tillhörande den bärbara askkoppen. Innan första användning fordras en enkel montering där man samtidigt väljer den sifferföljd som önskas att märka fimparna med. 8 stycken sifferhjul, var och en numrerade med utstansade siffror mellan 0-9, placeras i den högra komponenten.

För att fimpen ska gå att spåra och en utbetalning ska kunna utfärdas krävs en märkning med personens sista 8 siffror i mobilnumret.

3:2 Bilden demonstrerar filterplastens placering i askkoppen. När den bärbara askkoppen är monterad hamnar den införda filterplasten rakt under sifferhjulen, denna får en reliefmärkning när produkten försluts genom ett enkelt pressmoment. Komponenthalvorna hålls sedan ihop med hjälp av fyra stycken mycket starka magneter, dessa placeras i främre del av respektive komponent.

Om ytterligare en fimp behöver föras in i skåran förs den befintliga åt sidan. Två utrymmen återfinns på respektive sida om pressutrymmet.

4:2 Den färdigmonterade bärbara askkoppen är redo att användas. Denna lilla produkt är utformad för att vara behaglig och skonsam vid användning.

Produkten har en konkav och en konvex över- respektive undersida. Den konvexa sidan ligger i handflatan och över fingrarnas insida. Via ett så kallat nyckelgrepp försluts sedan produkten med hjälp av tummen som trycker över den konkava sidan. Längsled är produktens sidor vinklade inåt för att minimera klämrisk. 

 

Skisser på askkopparna: