Bakgrund

LitterLott har sitt ursprung i ett examensarbete på KTH i Stockholm. Här kan du ladda ned rapporten System för minskad fimpnedskräpning direkt. I högerkolumnen går det att ladda ned rapporten via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Nedan ges en kort presentation av bakgrunden till arbetets uppkomst och utveckling:

En granskning av bruk och egenskaper, gällande cigaretter, kanske definierar de komponenter som hittills har fattats i kampen mot fimpnedskräpningen...  Företaget LitterLott

  • Konceptet är registrerat hos Almi Företagspartner AB, via KTH Innovation.
  • En nyhetsgranskning genomfördes den 25 juni 2012 av Uppdragshuset Sverige AB.
  • Företaget är en enskild näringsverksamhet grundat hösten 2012.
  • Vitala delar har immaterialrättsskydd.
  • Innehavare: David Berg